Terje Tandberg Logo Blue

Om oss

Introduksjon

terje tandberg transport - siden 1977

Terje Tandberg Transport AS er et anerkjent firma som har tilholdssted på Geithus i Modum.

Hovedsakelig har firmaet drevet med transport av gods til papirindustrien, men vi spesialiserte oss tidlig på transport av farlig gods i de strengeste klassene (EX II, EX III, og Tank) og er kanskje de i landet med best kompetanse på dette området. Vi har tre kranbiler i drift, som kan ta seg av oppdrag som krever kranløft og transport av f. eks båter, lekestuer, containere, byggevarer eller andre ting du vil ha løftet/ flyttet. Vi har også en teleskop-laster som vi leier ut, med eller uten fører. Skulle du ha behov for transport av mindre gods, så har vi også budbiler (som er godkjent for farlig gods transport). Firmaet er et familieforetak hvor Terje Tandberg og sønnen Audun driver bedriften sammen, med god hjelp av meget dyktige medarbeidere og sjåfører.

Vi har en bilpark og utstyr som kan ta seg av de fleste typer transportoppdrag, og det vi ikke kan løse selv med våre biler, har vi gode samarbeidspartnere som kan løse.

- Audun Tandberg

Ring oss om du har spørsmål om våre tjenester eller om du ønsker å legge igjen en prisforespørsel!

bedriftens historie

Firmaet ble opprinnelig startet i 1955 av Gunstein Tandberg. Hans første lastebil var en bensindrevet Reo Speedwagon, som han kjørte ved og diverse varer for privatpersoner i bygda. Videre ble det to Thames Tradere, den første med kran og tipp som ble brukt til blant annet tømmerkjøring for lokale sagbruk. Geithus har i all tid vært et industrisamfunn hvor det har vært to papirfabrikker på det lille stedet, og enda flere papirfabrikker nedover langs Drammenselva.

Terje startet først opp i farens bedrift som betalt hjelpemann, 15 år gammel, med kjøring på Katfos Fabrikker. Han begynte å «øvelseskjøre» med sin far (som titt og ofte sovnet ved siden av) fast mellom Geithus og Lillehammer, som 16 åring. I begynnelsen brukte de Thames Traderen til Lillehammer kjøringen. Men det røyk opptil flere girkasser, så den tålte ikke belastning på ca. 11 tonn nyttelast med toakslet bil og enakslet henger. Firmaet kjøpte sin første MAN 650 i 1964 (og har fortsatt MAN som hovedmerke). Terje og broren Sverre jobbet begge i firmaet og etter hvert byttet de navn til Gunstein Tandberg Transport & Sønner. I hovedsak kjørte de cellulose og papir til alle papirfabrikkene langs Drammenselva. Etter hvert ble Gunstein pensjonist og brødrene gikk i hver sin retning med egne firmaer, med forskjellig type transport.

Terje Tandberg Transport ble startet opp i 1977. Allerede fra 1975 var Terje medlem i Norges Lastebileier Forbund, og der har han vært aktiv siden den gang. Han vært både lokallagsformann, fylkesformann og fylkessekretær. Firmaet har i all tid drevet med transport av cellulose og papirruller for papirindustrien, og vi gjør fortsatt det i dag på Hønefoss Terminalen. Vi har også kjørt materialer for et lokalt sagbruk rundt omkring i landet.

I 2021 overtok Audun Tandberg som 3. generasjon aksjene i firmaet og satser på å drive det videre i familiens ånd.

 

 

HMS

Vi har et IK/HMS system fra Norges Lastebileier Forbund som heter Kvalitet og Miljø på Vei. Et system som ligger ute på nett, hvor lover og regler hele tiden blir oppdatert sentralt. Enkelt og greit logger vi oss på med et brukernavn og passord, og kommer inn på vår egen side. Alt i alt et meget brukervennlig system, som gjør at det er enklere å følge opp HMS i vårt firma. I virksomheten har vi lagt grunnlaget for vårt fremtidige HMS-arbeid gjennom utarbeidelsen av denne IK – planen. Denne planen er basert på allerede innarbeidede systemer, rutiner og prosedyrer. De ansatte er dermed kjent med deler av innholdet. Samtidig er det foretatt store endringer, som stort sett går i retning av bedre dokumentasjonsmuligheter og krav tilknyttet vårt HMS-arbeid. Sistnevnte utvidelse er i tråd med intensjonene i IK-forskriften. Det er av største viktighet at det fremtidige HMS-arbeidet blir fulgt opp av både oss i ledelsen, og våre ansatte. Grunnlaget er lagt, nå må det videre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet fortsettes. Vi må sammen arbeide for å hele tiden utvikle og bedre vårt arbeidsmiljø, og vår arbeidsplass sin driftssikkerhet og lønnsomhet. I tett samarbeid mellom de enkelte i bedriften, uavhengig av om man er i ledelsen, er funksjonær, sjåfør eller lagerarbeider, må arbeidet utføres systematisk.

Målsettingen vår innen HMS-arbeid er at vi skal ha null ulykker/skader, null sykefravær relatert til arbeidet, null materielle skader, og ellers et optimalt arbeidsmiljø. For å oppnå dette vil vi til enhver tid evaluere denne IK-planen, systemene, rutinene og prosedyrene våre, og søke å forbedre HMS-arbeidet vårt dersom det er mulig. Hensikten med denne Internkontroll-boken er at vi skal ha et verktøy for å «holde orden i eget firma», samt å fremme utviklingen av et stadig bedre helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. (HMS-arbeid.)

Ved transport av farlig gods kreves det at transportøren har en egen sikkerhetsrådgiver. Vårt firma har inngått avtale med firmaet DGM Consult. DGM Consult har lagd et system som gjør at hver enkelt person må følge opp rutiner med tanke på transport av farlig gods på en sikker måte. Hver bil har sin egen perm med rutiner og sikkerhetsplaner. DGM Consult følger også opp at våre sjåfører og biler til enhver tid er oppdaterte og har det utstyret som kreves ved transport av farlig gods.

Vi gjør mer enn bare transportoppdrag for våre kunder hvis de ønsker det. Vi lager tilpasset sikkerhetsopplegg, helt ned på detaljnivå, for gjennomføring av transporter som krever høy sikkerhet i henhold til ADR reglementet. Vi tar oss også av intern dokumenter og opplæring av alle involverte i henhold til kravene i ADR hvis ønskelig. På visse typer transporter av farlig gods med høy risiko, kan dette være et krav fra aktuelle myndigheter. Dette er vi spesialister på å ta oss av, og lager ferdige sikkerhetsplaner, sjekklister og aktuelle dokumenter tilpasset hvert enkelt oppdrag.
Vår filosofi: Sikkerhet og kvalitet først.

Miljøpolitikk

Vi mener det er veldig viktig at transportbransjen og alle andre bransjer får øynene opp og begynner å tenke på miljøet rundt oss. Både med tanke på oss selv og våre etterkommere. I dag finner vi noe av den viktigste rekreasjonen for oss mennesker i naturen. Der kommer vi vekk fra alt mas og støy som hverdagen vår gir oss. Vi får frisk luft og velvære for sjelen. Og slik må vi beholde det. Skal vi klare dette så må vi alle begynne med oss selv. Hvis vi som enkeltpersoner får gode holdninger til miljøet vil vi dra dette med oss videre til jobben vår, og kanskje klare å påvirke andre til å få samme gode holdninger. Vi tenker alt for ofte at det er så lite jeg kan gjøre, men husk at «små bekker blir til store elver» og til sammen kan vi utrette mye. Som firma leverer vi konkurransedyktige transporttjenester med stadig mindre miljøpåvirkninger. Vi vet at gode miljøtiltak er god økonomi på lang sikt.