Terje Tandberg Logo Blue

jernbanetransport

Ring oss om du har spørsmål om våre tjenester eller om du ønsker å legge igjen en prisforespørsel!

Jernbanetransport

Vi har et samarbeid med en av de største aktørene innen jernbane i Skandinavia. Denne aktøren har et eget jernbanenettverk som når ut til over 50 terminaler i hele Europa.

Vår samarbeidspartner transporterer ca. 3 millioner tonn gods på jernbane i året, og hovedsakelig fra Skandinavia og ut til Europa. Dette fører til en motsatt vareflyt, i forhold til det som er normalt da de må ha vognene tilbake til Skandinavia. I tillegg har de ledetider som kan konkurrere opp mot lastebiltransport, med helt ned i 5 dager ledetid fra kunde i Italia til vognene er hos oss på Hønefoss Terminalen. Vi bruker konvensjonelle godsvogner hvor vi kjører med trucker direkte fra vår rampe inn/ ut på jernbanevogna for lasting. Med denne typen vogner får man bedre lastekapasitet både når det gjelder vekt og volum, sammenlignet med for eksempel containere. I vognene som går i vårt system kan vi laste opptil 2,5 ganger mer vekt, og opptil 3 ganger mer volum, sammenlignet med en semitrailer fra Europa.

Vi håndterer ca. 1000 jernbanevogner inn/ ut pr. år på Hønefoss Terminalen men har kapasitet til å ta på oss mer. I perioder har vi lastet ca. 60% av vognene ut igjen med gods for eksport.

De vanligste vogntypene i vårt togsystem er kortkoblede Hiirrs og Laaiis vogner og noen boggivogner. Disse laster 63- 72 euro paller og har nyttelast opptil 63,5 tonn per vogn. Se mer eksakt spesifikasjon med mål og nyttelast her.

I 2020 fikk vi el- spor helt frem til vår terminale noe som gjør at vi kan transportere varer enda mer miljøvennlig enn tidligere.

Vi har også muligheter til å transportere gods på andre typer vogner. Alt i alt gjør dette at vårt jernbanenettverk er svært konkurransedyktig. Ta kontakt for å finne den beste transportløsningen.

forespørsel/bestillingsskjema