Terje Tandberg Logo Blue

Bilder av vår nye tankbil- MAN New Generation

Vår nye MAN New Generation tankbil med påbygg fra VM Tarm AS
MAN New Generation TGX 26.640 GX
Påbygg etter vår egen ide, bygget av VM Tarm AS i Danmark
Blue Lion, profilering utført av Text & Design AS
V- tank fra VM Tarm AS, for bedre tømmingsgrad
Terje Tandberg Transport AB, Sverige – tanktransport farlig gods
Terje Tandberg Transport, bildet er tatt med utsikt over Modum fra Vikersundbakken
Blue Lion i «Winter Wonderland»
MAN New Generation
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email